Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області

Положення щодо використання спеціалізованого автомобіля

Додаток1. до рішення виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області від 23 січня 2020 рік № Положення щодо використання спеціалізованого автомобіля комунальним закладом інклюзивно-ресурсний центр «Надія» відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Спеціалізований автомобіль АВТОСНАБ STDF-3 реєстраційний номер ВІ 7697 ЕЕ (далі – Мобільний ІРЦ) спеціального призначення з обладнанням для: - проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області з інших адміністративно-територіальних одиниць або об'єднаних територіальних громад, у яких відсутні інклюзивно-ресурсні центри та з якими укладено Договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування окремих завдань (спільна форма управління); - надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей, які проживають на території Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області та дітей з інших адміністративно- терито-ріальних одиниць, або об'єднаних територіальних громад, у яких відсутні інклюзивно-ресурсні центри та з якими укладено договори про співробітництво територіальних громад у формі делегування окремих завдань (спільна форма управління);. - перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю від 2 до 18 років, які мають порушення опорно-рухового апарату. 1.2. Перевезення організовується для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які здатні самостійно пересуватися, але потребують додаткової допомоги з боку дорослих, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, у тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення на території громади. 1.3. Перевезення організовується для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які здатні самостійно пересуватися, але потребують додаткової допомоги з боку дорослих, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації та для дітей з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями з інших громад, з якими укладено договори про співробітництво територіальних громад у формі делегування окремих завдань (спільна форма управління) здійснюється не тільки в межах Омельницької ОТГ, а й до закладів: - лікувально-профілактичних, реабілітаційних та освітніх закладів; - для участі у соціальних, культурно-масових, інтелектуальних та спортивних заходах. 1.4. Організація перевезення дітей з інвалідністю здійснюється з дотриманням принципів адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання транспортних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних норм і правил. ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 2.1. Для забезпечення перевезення осіб та дітей з інвалідністю спеціалізованим автомобілем комунального закладу інклюзивно-ресурсний центр «Надія» Омельницької сільської ради директору комунального закладу інклюзивно-ресурсний центр «Надія» Омельницької сільської ради - вести облік отримувачів транспортної послуги; - приймати та розглядати заяви та інші документи отримувачів транспортної послуги, вести журнал їх обліку; - організовувати та забезпечувати якісне та безпечне надання транспортних послуг; - вести особові справи отримувачів транспортних послуг; - контролювати утримання спеціалізованого автомобіля в належному технічному стані, створення умов для здійснення перевезень (забезпечення паливом, технічне обслуговування, страхування тощо); 2.2. Для забезпечення належного надання транспортних послуг спеціалізованим автомобілем залучаються наступні працівники: - директор ІРЦ, який прийматиме заявки на надання транспортних послуг, вестиме журнал реєстрації цих заявок, складатиме та контролюватиме маршрути поїздок автотранспорту; - сестру медичну, яка контролюватиме стан здоров'я водія перед виїздом на маршрут; - практичного психолога, який зокрема виявлятиме та вестиме облік дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, що потребують транспортних послуг, розглядатиме заяви щодо надання транспортних послуг та відповідні документи, формуватиме особові справи отримувачів транспортних послуг; - водія спеціалізованого автомобіля, який здійснюватиме перевезення отримувачів транспортних послуг згідно з визначеними маршрутами. Надаватиме допомогу отримувачів транспортних послуг при їх посадці та виході з автомобіля. Забезпечуватиме технічно справний стан автомобіля. Зазначені працівники можуть бути штатними працівниками комунального закладу інклюзивно-ресурсний центр «Надія» або залученими на цивільно-правових засадах. 2.3. На кожен виїзд спеціалізованого автомобіля оформляти подорожній лист відповідно до надання транспортних послуг. 2.4. Водію спеціалізованого автомобіля дотримуватись маршруту перевезення відповідно до наряду на перевезення його зміну тільки за погодженням директора. ІІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 3.1. Для користування послугою довозу спеціалізованим автомобілем необхідно зареєструватися в директора КЗ ІРЦ «Надія», надати заяву, ксерокопію паспорта або свідоцтва про народження дитини, документів, що посвідчують особу батьків (одного з батьків) або законних представників, медичний висновок про встановлення інвалідності, що дає підстави для отримання транспортної послуги. Рішення про надання транспортних послуг приймає директор КЗ ІРЦ за результатами наданих отримувачем документів, зазначених в абзаці першому цього пункту. Після прийняття рішення про надання транспортних послуг, необхідно укласти договір про надання транспортних послуг між КЗ ІРЦ та особою з інвалідністю або з батьками (одного з батьків) чи законного представника дитини з інвалідністю. 3.2. Після укладання договору про надання транспортних послуг та з метою їх подальшого отримання, рекомендується представникам отримувача послуги подати заявку директору КЗ ІРЦ на кожну поїздку (телефоном або засобами електронного зв'язку) не пізніше ніж 2-3 доби до запланованої поїздки. При цьому представник отримувача транспортних послуг вказує день, час запланованої поїздки, початкову та кінцеву адресу маршруту. Заявки реєструються у спеціальному журналі реєстрації замовлень. 3.3. За результатами опрацьованих заявок надаються транспортні послуги, де вказується прізвище, ім'я та по батькові дитини, час та адреса прибуття (відправлення) спеціалізованого автомобіля, місце призначення. Надання транспортних послуг погоджується з водієм, який забезпечує їх виконання. Після надання транспортних послуг необхідно робити відмітку про виконання надання транспортної послуги (ставиться підпис особи, яка скористалася послугою). 3.4. У виняткових випадках, у разі потреби здійснення незапланованої (екстреної) поїздки, заявки можуть прийматися за 1 добу. Такі заявки можуть виконуватися при наявності вільного часу для надання транспортних послуг або при співпадінні маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця для перевезення. 3.5. Інформувати отримувача транспортних послуг завчасно, не пізніше ніж за 24 години (телефоном або в інший зручний для отримувача транспортних послуг спосіб) про час прибуття спеціалізованого автомобіля, місце його прибуття та інші умови надання транспортної послуги (наприклад, щодо місця очікування автомобіля на вулиці у визначеному місці, час очікування, можливостей чи допомоги у пересуванні отримувача послуг тощо). 3.6. У разі відмови від поїздки, отримувачу транспортної послуги повідомити про це директора ІРЦ не пізніше ніж за 3 години до запланованого часу замовлення транспортної послуги . Не допускається надання транспортних послуг дітям з інвалідністю без супроводження одного з батьків або законного представника. 3.7. Послуги з перевезення надаються безкоштовно. 3.8. У виняткових випадках на замовлення Центру надання соціальних послуг виконавчого комітету Омельницької сільської ради надавати транспортні послуги для людей з обмеженими фізичними можливостями старших 18 років у зв’язку з тим, що у Центрі відсутній автомобіль «Соціальне таксі». 3.9. При виникненні надзвичайних ситуацій в Омельницькій ОТГ за рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, комісії ТБ і СН (Оперативний штаб) використовувати спеціалізований автомобіль АВТОСНАБ STDF-3 реєстраційний номер ВІ 7697 ЕЕ на інші оперативні цілі. Сільський голова О.І.Шереметьєва


« повернутися до списку новин